Dokumenty potrzebne do wypożyczenia sprzętu:

Osoba fizyczna:

  • dowód osobisty
  • drugi dokument ze zdjęciem i z wpisanym adresem zamieszkania (np. prawo jazdy)

Firmy:

  • Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS
  • NIP
  • REGON
  • dowód osobisty osoby odbierającej sprzęt

 

Kaucja zwrotna ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju sprzętu i okresu najmu.

Klient zobowiązany jest do:

  • użytkowania maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem,
  • zabezpieczenia sprzętu przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą,
  • zwrotu przedmiotu w takim stanie, w jakim został on wypożyczony, tj. sprawny, oczyszczony i kompletny.

Klient ponosi koszty paliwa zasilającego sprzęt oraz transportu.